Protivpožar

FC410RIM

Adresabilni izlazni modul sa 1 releom za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola relea putem centrale
* Relejni izlaz je beznaponski, tipa C (nije dozvoljen mrežni napon)

801RIL

Paralelni indikator za FC510 i FC520 centrale
Paralelni indikator se povezuje između kontakta L1 (+ indikatora) i R kontakta detektora (– indikatora).
Karakteristike
* Potrošnja: 5.4mA
* Dimenzije: 86 x 86 x 16 mm
Kompatibilni uređaji

FC410CIM

Adresabilni modul sa 2 ulaza za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata sistema za gašenje, kontrola ventilacije, požarnih vrata, itd.
* Modul se montira u posebnu kutiju

FC500PSTN

Telefonski modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Telefonska dojava za FC500 seriju centrala
* Svakom događaju može da se pridruži do 3 poruke
* Ugrađen multiprotokol digitalni komunikator

M512ME

Adresabilni modul konvencionalne zone za FC100 i FC200 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC100 i FC200 adresabilnim centralama
* M512ME modul se koristi kao interfejs adresabilnog panela i konvencionalne dvožične zone

MUB-RV

Univerzalna baza sa releom

THOR 5B

Univerzalna baza za FC510 i FC520 centrale

5B

Univerzalna baza

601CH

CO (Carbon Monoxide) detektor
Struja u alarmu 53mA (mirna struja 68uA).
Detektor 601CH ispunjava EN-54 standard.

601H-F

Termički detektor - fiksna temperatura 60°C
Struja u alarmu 53mA (mirna struja 61uA).
Detektor 601H-F ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije temperature koja se poredi sa predefinisanom vrednosti (60°C).