FC410RIM

Adresabilni izlazni modul sa 1 releom za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola relea putem centrale
* Relejni izlaz je beznaponski, tipa C (nije dozvoljen mrežni napon)
* Modul se montira u posebnu kutiju
* Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST
Tehničke karakteristike
* Dimenzije: 87mm x 148mm x 14mm
* Radna temperatura: -25°C do +70°C
* Potrošnja (standby): 0.46mA
* Potrošnja u alarmu: 4.5mA
* Kontakti relea (COM-NO-NC): 2A na 24Vdc