M512ME

Adresabilni modul konvencionalne zone za FC100 i FC200 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC100 i FC200 adresabilnim centralama
* M512ME modul se koristi kao interfejs adresabilnog panela i konvencionalne dvožične zone
* Modul kontroliše stanje konvencionalne zone i šalje status zone adresabilnom panelu (normalno, otvorena, zona u kratkom spoju, alarm)
* Napajanje konvencionalne zone može da bude preko petlje ili preko posebnog napajanja
* Kada se koristi spoljašnje napajanje M512ME može da kontroliše ispravnost napajanja i da po potrebi šalje signal greške panelu
Tehničke karakteristike
* Napon petlje: 15 do 32 Vdc
* Potrošnja (standby, eksterno napajanje): 300uA
* Maksimalna standby struja u petlji: 5.1mA
* Maksimalna struja u konvencionalnoj zoni: 60mA (opcija 20mA)
* Maksimalni napon u konvencionalno zoni: 25.5V
* Maksimalna struja u konvencionalnoj zoni (standby, eksterno napajanje): 9mA
* Vrednost End-of-Line otpornika: 3.9KOhm-a
* Napon spoljašnjeg napajanja: 18 do 32 Vdc
* Radna temperatura: -10°C - 60°C
* Prečnik žice za spajanje: 1 do 2 mm
* Dimenzija kutije: 32mm x 70mm x 70mm
* Dimenzija pločice: 121mm x 107mm
* Težina: 140g