Protivpožar

601H-R

Termo-diferencijalni detektor
Struja u alarmu 35mA (mirna struja 65uA).
Detektor 601H-R ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije naglog porasta temperature.

601P

Optički detektor dima
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601P ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima.

601P-DSC

OPTIČKI DIMNI DETEKTOR DSC

601PH

Optičko termički detektor
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601PH ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima. U javljač je integrisan deo za detekciju horizontalnog kretanja toplog vazduha (60°C fiksno podešeno).

801HL

Paralelni indikator za FC510 i FC520 centrale
Paralelni indikator se povezuje između kontakta L1 (+ indikatora) i R kontakta detektora (– indikatora).
Karakteristike
* Moguća kontrola do 4 detektora
* Potrošnja: 5mA

BENTMASKJ424SE

MASKA NALEPNICA ZA CENTRALU J424-8

BGSM-A

GSM komunikator sa modulom telefonske dojave
Karakteristike
* Simulacija telefonske (PSTN) linije
* Automatsko prebacivanje na GSM mrežu u slučaju nestanka telefonske linije
* Menadžment i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva

BGSM-G

GSM/GPRS komunikator
Karakteristike
* Simulacija telefonske linije
* Automatsko prebacivanje na GSM mrežu u slučaju nestanka telefonske linije
* Menadžment i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva
* Kompatibilan sa svim kontrolnim panelima

BGSM-I

GSM komunikator
Karakteristike
* Simulacija telefonske linije
* Automatsko prebacivanje na GSM mrežu u slučaju nestanka telefonske linije
* Menadžment i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva

DLFB R

Linijski optički detektor dima sa reflektorom
Linijski optički detektor dima kompanije SD³.
Uređaj se sastoji od dva elementa: IR predajnika i prijemnika u zajedničkom kućištu i reflektora.
Karakteristike
* Opseg 3 do 100 metara