601H-F

Termički detektor - fiksna temperatura 60°C
Struja u alarmu 53mA (mirna struja 61uA).
Detektor 601H-F ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije temperature koja se poredi sa predefinisanom vrednosti (60°C).
601H-F se koristi u kuhinjama ili kantinama gde može doći do naglog porasta temperature koja ne prelazi 60°C (situacije gde 601H-R ne može da se koristi).