FC500PSTN

Telefonski modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Telefonska dojava za FC500 seriju centrala
* Svakom događaju može da se pridruži do 3 poruke
* Ugrađen multiprotokol digitalni komunikator
* Telemonitoring za FC500 seriju centrala (slanje Contact ID i SIA kodova)
* 32 programabilna telefonska broja
* Svaki telefonski broj maksimalno 32 cifre
* 32 glasovne poruke (1 header poruka, 6 status poruka, 25 opštih poruka)
* Dužina svake poruke maksimalno 8 sekundi
* Simanje i preslušavanje poruka
* Ugrađen zvučnik sa preslušavanje poruke
* Programiranje putem računara
* Kontrola telefonske linije
* Zaštita od prenapona
Tehničke karakteristike
* Napajanje: 13.8 do 27.6 Vdc
* Potrošnja: 250mA max
* Potrošnja (standby): 50mA
* Dimenzije: 93mm x 65mm