FC410CIM

Adresabilni modul sa 2 ulaza za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata sistema za gašenje, kontrola ventilacije, požarnih vrata, itd.
* Modul se montira u posebnu kutiju
* Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST
Tehničke karakteristike
* Mirna struja: 0.505mA
* Struja u alarmu: 4.5mA
* Kontrola kola: 10oma
* Dimenzije: 87mm x 148mm x 14mm
* Radna temperatura: -25°C do +70°C
* Težina: 100g