601CH

CO (Carbon Monoxide) detektor
Struja u alarmu 53mA (mirna struja 68uA).
Detektor 601CH ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu elektro-hemijske ćelije koja detektuje nagomilavanje karbon-monoksida delovanjem vatre. U javljač je integrisan termički detektor sa detekcijom naglog porasta temperature.
601CH detektori su brži od optičkih detektora i koriste se u prostorijama u kojima se spava ili slučajevima kada detektori dima daju lažne alarme. Integrisani detektor za nagli porast temperature proširuje područje upotrebe ovog javljača.