Adresabilni moduli

FC410RIM

Adresabilni izlazni modul sa 1 releom za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola relea putem centrale
* Relejni izlaz je beznaponski, tipa C (nije dozvoljen mrežni napon)

FC410CIM

Adresabilni modul sa 2 ulaza za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata sistema za gašenje, kontrola ventilacije, požarnih vrata, itd.
* Modul se montira u posebnu kutiju

FC500PSTN

Telefonski modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Telefonska dojava za FC500 seriju centrala
* Svakom događaju može da se pridruži do 3 poruke
* Ugrađen multiprotokol digitalni komunikator

M512ME

Adresabilni modul konvencionalne zone za FC100 i FC200 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC100 i FC200 adresabilnim centralama
* M512ME modul se koristi kao interfejs adresabilnog panela i konvencionalne dvožične zone

FC410BDM

Adresabilni modul za povezivanje FireRay barijere na FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Interfejs sa povezivanje Fireray 50/100 IR barijera za detekciju dima

FC410DIM

Adresabilni modul sa 2 konvencionalne zone za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola statusa konvencionalnih detektora
* Modul se montira u posebnu kutiju

FC410LI

Adresabilni izolatorski modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Modul se montira u posebnu kutiju
Tehničke karakteristike
* Kontrola kola: 10oma
* Dimenzije: 85mm x 60mm x 15mm

FC410MIM

Adresabilni mini ulazni modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata na sistemima za gašenje, ventilacionim sistemima, požarnim vratima, itd.

FC410MIO

Adresabilni multi ulazno izlazni modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata na sistemima za gašenje, ventilacije, požarnim vratima, itd.

FC410SIO

Adresabilni ulazno izlazni modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Ulaz modula je dizajniran da kontroliše OC kontakt
* Izlaz modula je relejni (bez naponski kontakt 2A na 24V - COM, NO, NC)