Protivpožar

DP450

ISPITNE CEVČICE 450MM

FC400CH

Adresabilni CO i termički detektor za FC510 i FC520 centrale
Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.
Detektor FC400CH ispunjava EN-54 standard.

FC400H

Adresabilni termički detektor za FC510 i FC520 centrale
Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.
Struja u alarmu 3mA (mirna struja 275uA maksimalno).
Detektor FC400H ispunjava EN-54 standard.

FC400P

Adresabilni optički detektor dima za FC510 i FC520 centrale
Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.
Struja u alarmu 3mA (mirna struja 305uA maksimalno).
Detektor FC400P ispunjava EN-54 standard.

FC400PH

Adresabilni optičko-termički detektor za FC510 i FC520 centrale
Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.
Struja u alarmu 3mA (mirna struja 305uA maksimalno).
Detektor FC400PH ispunjava EN-54 standard.

FC410BDM

Adresabilni modul za povezivanje FireRay barijere na FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Interfejs sa povezivanje Fireray 50/100 IR barijera za detekciju dima

FC410DIM

Adresabilni modul sa 2 konvencionalne zone za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola statusa konvencionalnih detektora
* Modul se montira u posebnu kutiju

FC410LI

Adresabilni izolatorski modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Modul se montira u posebnu kutiju
Tehničke karakteristike
* Kontrola kola: 10oma
* Dimenzije: 85mm x 60mm x 15mm

FC410MIM

Adresabilni mini ulazni modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata na sistemima za gašenje, ventilacionim sistemima, požarnim vratima, itd.

FC410MIO

Adresabilni multi ulazno izlazni modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata na sistemima za gašenje, ventilacije, požarnim vratima, itd.