FC410MIM

Adresabilni mini ulazni modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola kontakata na sistemima za gašenje, ventilacionim sistemima, požarnim vratima, itd.
* Modul ima jedan ulaz koji može da kontroliše više NO kontakata ili jedan NC kontakt
* Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST
Tehničke karakteristike
* Mirna struja: 0.46mA
* Struja u alarmu (bez par. ind.): 0.46mA
* Struja u alarmu (sa par. ind.): 4.5mA
* Kontrola kola: 10oma
* Dimenzije: 57mm x 48mm x 13mm
* Radna temperatura: -25°C do +70°C
* Potrošnja: 0.46mA (bez LED indikatora)