FC410DIM

Adresabilni modul sa 2 konvencionalne zone za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Kontrola statusa konvencionalnih detektora
* Modul se montira u posebnu kutiju
* Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST
Tehničke karakteristike
* Potrošnja sa petlje (mirno stanje): 0.28mA
* Potrošnja sa 24V bez detektora (mirno stanje): 14mA
* Potrošnja sa 24V bez detektora (alarm): 50mA
* Dimenzije: 87mm x 148mm x 14mm
* Radna temperatura: -25°C do +70°C