FC400PH

Adresabilni optičko-termički detektor za FC510 i FC520 centrale
Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.
Struja u alarmu 3mA (mirna struja 305uA maksimalno).
Detektor FC400PH ispunjava EN-54 standard.
FC400PH detektor kombinuje optičku i termičku detekciju sa adresabilno-analognom komunikacijom koja je mikroprocesorski kontrolisana.
Detektor može da radi: samo kao termički detektor sa temperaturom 60˚C (A2S); samo kao optički detektor (sa podešavanjem osetljivosti); kao optički (sa podešavanjem osetljivosti) i termički detektor sa temperaturom 60˚C (A2S); termo-diferencijalni detektor (A1R).
Na detektor može da se priključi paralelni indikator.
Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST.
Detektor je kompatibilan sa 5B (standardna baza), FC450IB (baza sa izolatorom) i FC430SB (baza sa integrisanom sirenom) bazama.