FC410BDM

Adresabilni modul za povezivanje FireRay barijere na FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Interfejs sa povezivanje Fireray 50/100 IR barijera za detekciju dima
* Kontrola kontakata za signalizaciju alarma i greške
* Kontrola veze sa barijerom (otvoreno kolo, kratak spoj)
* Za udaljenje montaže koristi se terminalni modul BTM800 (opcija)
* Modul ima zaštitni poklopac
* Modul se montira u posebnu kutiju