FC400H

Adresabilni termički detektor za FC510 i FC520 centrale
Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.
Struja u alarmu 3mA (mirna struja 275uA maksimalno).
Detektor FC400H ispunjava EN-54 standard.
FC400H detektor je termički detektor koji može da radi u jednom od tri režima: A1R - termo-diferencijalni detektor u normalnim uslovima; A2S - termički detektor sa temperaturom 60˚C; CR - termo-diferencijalni detektor sa smanjenom osetljivošću. Podešavanje režima rada za dnevni i noćni mod rada.
Na detektor može da se priključi paralelni indikator.
Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST.
Detektor je kompatibilan sa 5B (standardna baza), FC450IB (baza sa izolatorom) i FC430SB (baza sa integrisanom sirenom) bazama.