BGSM-I

GSM komunikator
Karakteristike
* Simulacija telefonske linije
* Automatsko prebacivanje na GSM mrežu u slučaju nestanka telefonske linije
* Menadžment i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva
* Kompatibilan sa svim kontrolnim panelima
* 8 telefonskih brojeva za SMS dojavu (maksimalno 20 cifara)
* 4 telefonska broja za CID dojavu
* 95 telefonskih brojeva za daljinsku kontrolu izlaza (maksimalno 20 cifara)
* 4 ulaza za SMS dojavu ili CID komunikaciju
* Programabilan polaritet ulaznog signala
* Slanje SMS i CID u slučaju problema u radu
* Slanje SMS i CID periodičnih izveštaja
* 4 programabilna OC izlaza (monostabilna ili bistabilna)
* Daljinska kontrola izlaza putem SMS poruka (sa povratnom informacijom)
* Izlazi mogu da signaliziraju status uređaja
* SIM kartica se programira putem posebnog softvera preko serijskog (RS232) porta računara
* Uređaj poseduje tamper prekidač
Tehničke karakteristike
* Dual band GSM komunikator
* Napajanje: 13.8Vdc
* Potrošnja: 700mA max
* Akumulator: 12V 1.2Ah (nije uključen)
* Dimenzije: 138mm x 224mm x 55mm
* Težina (bez akumulatora): 900gr