601P

Optički detektor dima
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601P ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima.
601P može da detektuje vidljivi dim koji proizvode materijali koji tinjaju ili gore sporo (plastika, dim usled prevelikog grejanja PVC stolarije). 601P se koristi u standardnim aplikacijama. Naročito je pogodan u situacijama kada postoji opasnost od paljenja električnih instalacionih kablova. Optički detektori nisu pogodni za detekciju požara koji se brzo šire i gore sa malo dima ili prilikom požara koji proizvode vrlo crm dim.