Kontroleri

HK-2

Handkey II - biometrijsko čitanje otiska dlana Handkey II HK-2 obezbeđuje potpuno bezbedan pristup upotrebom biometrijske tehnologije. HK-2 koristi tehnologiju čitanja otiska dlana. Verifikacija veličine i oblika dlana se ostvaruje za manje od jedne sekunde.

KT-300

Kontroler za dvoje vrata

Kontroler KT-300 može da radi u sledećim režimima:

SA-500 / SA-600

Stand alone kontroleri za jedna vrata
Kontroleri SA-500 i SA-600 se koriste za kontrolu ulaza. Time dobijamo sistem sa jednim čitačem i REX kontaktom (izlazni kontakt).