KT-300

Kontroler za dvoje vrata

Kontroler KT-300 može da radi u sledećim režimima:

* sistem sa dva čitača na dvoje vrata, svaka vrata treba da imaju REX kontakt (izlazni kontakt); nema bazične kontrole radnog vremena i anti-passback opcije;
* sistem na jednim vratima sa dva čitača; bazična kontrola radnog vremena i anti-passback opcija;
* sistem za kontrolu lifta sa dodatkom KT-4216 ili KT-4204 spoljnih relejnih modula.
KT-300 je kompatibilan sa svim Kantech čitačima.
KT-300 postoji u dve verzije KT-300/128K i KT-300/512K.
KT-300 može da radi u stand-alone režimu i tada je maksimalni broj kartica po kontroleru:
* za KT-300/128K 8.000;
* za KT-300/512K 56.000.
Programiranje kontrolera se ostvaruje pomoću EntraPass softvera.
Za instalaciju se koristi UTP kabl.

Tehničke karakteristike
* Napajanje: 16Vac, 40VA
* Akumulator: 12V, 7Ah (rad do 12 sati)
* Dimenzije kabineta: 28.8cm x 29.9cm x 7.7cm
* Težina (sa kabinetom): 2.4 kg
* Radna temperatura: 2°C to 40°C
* Tipovi čitača: Wiegand, proximity, bar kod, magnetne, sa integrisanim tastaturama
* Kontrolisani ulazi: 8 ulaza, NO/NC, sa ili bez završnog otpornika (proširivo do 16)
* Izlazi za bravu: 2 izlaza, 12Vdc/250mA svaki, kontrolisan
* Izlazi: 4 izlaza (LED, BUZ), max. 25mA svaki, OC
* Relejni izlazi: 2 programabilna, 12Vdc, 25mA svaki, OC (opcija rele RM1)
* Napajanje izlaz: 12 Vdc/175mA max, zaštićeno i kontrolisano
* Napajanje čitača: 12Vdc i 5Vdc struje 175mA ukupno, zaštićeno i kontrolisano
* Komunikacioni portovi: RS-232, RS-485 and Combus
* Firmware fleš memorija: 128K
* RAM: 128K ili 512K (litijumska baterija)
* Brzina komunikacije: do 115.200 bauda (automatska detekcija ili podešavanje putem softvera) Dodatni moduli
* KT-PC4204 modul za napajanje sa 4 relejna izlaza
* KT-PC4216 modul sa 16 izlaza (12Vdc/50mA)
* KT-PC4108 modul sa 8 ulaza
* KT3-LCD LCD modul za prikaz vremena i datuma, kao i statusa kontrolera
* USB-485 konvertor sa USB (virtuelni RS-232) na RS-485
* VC-485 konvertor sa RS-232 na RS-485
* IP Link modul za vezu putem računarske mreže između kontrolera i softvera Metalna kutija se naručuje posebno.