HK-2

Handkey II - biometrijsko čitanje otiska dlana Handkey II HK-2 obezbeđuje potpuno bezbedan pristup upotrebom biometrijske tehnologije. HK-2 koristi tehnologiju čitanja otiska dlana. Verifikacija veličine i oblika dlana se ostvaruje za manje od jedne sekunde. Čitanje otiska dlana se može kombinovati sa ID brojem unetim preko tastature samog uređaja. Uzorci dlanova se smeštaju kao matematiče vrednosti koje se ne mogu čitati pomoću drugih uređaja. Broj korisnika kod ovog sistema je 512. Broj korisnika može da se proširi pomoću memorijskog proširenja na 9.728 ili na 32.512 korisnika. HK-2 je stand alone sistem i uz sistem se dobija softver.

 

Tehničke karakteristike
* Napajanje: 12 do 24 Vdc ili 12 do 24 Vac
* Dimenzije: 22.3cm x 29.6cm x 21.7cm
* Težina: 2.7 kg
* Bafer događaja 5.120
* Vreme verifikacije: manje od 1 sekunde
* Back up memorije: do 5 godina sa internom litijumskom baterijom
* Broj korisnika: 512 korisnika, proširivo do 32.512 korisnika
* Komunikacija: RS-485, RS-232 podrška za štampač, opcija mrežna komunikacija
* Ulaz čitača: Proximity, Wiegand, magnetna traka, bar kod (5Vdc obezbeđuje HK-2)
* Izlaz čitača: Wiegand, magnetna traka, bar kod
* Izlaz za bravu: OC, 5Vdc spaja na masu, 100mA max
* Spoljašnji izlazi: 3 korisnički definisana (OC, 5Vdc spaja na masu, 100mA max)
* Spoljašnji ulazi: 2 korisnički definisana (OC, 5Vdc spaja na masu, 100mA max)