Ip komunikacija

IP Link

IP komunikator Kada se ukaže potreba za menadžmentom Kantech kontrole pristupa putem računarske mreže, IP Link predstavlja odlično rešenje.

KT-NCC

Kontroler za mrežnu komunikaciju
KT-NCC, kontroler za mrežnu komunikaciju, je kompatibilan sa softverom EntraPass Global Edition.