IP Link

IP komunikator Kada se ukaže potreba za menadžmentom Kantech kontrole pristupa putem računarske mreže, IP Link predstavlja odlično rešenje. IP Link je kompatibilan sa sledećim verzijama softvera: EntraPass Special Edition v4.0, EntraPass Corporate Edition with Corporate Gateway v4.0 i EntraPass Global Edition with Corporate Gateway v4.0. Na jedan IP Link može da se poveže do 32 kontrolera. Svi kontroleri se povezuju na RS-485 mrežu a zatim se pomoću VC-485 obavlja konverzija sa RS-485 na RS-232. VC-485 se povezuje na IP Link preko RS-232 porta. Omogućeno je korišćenje statičke ili dinamičke IP adrese. Za razliku od sličnih uređaja, IP Link proziva kontrolere i komunicira sa EntraPass Gateway-om samo kada se javi potreba. Sigurnost komunikacije je ostvarena putem posebnog signala koji se šalje u regularnim intervalima ka EntraPass softveru. Ovakva asinhrona komunikacija značajno smanjuje opterećenje mreže za potrebe menadžmenta kontrole pristupa. Podešavanje IP Linka može da se ostvari preko EntraPass softvera (workstation), WEB brauzera ili samostalne aplikacije KT-Finder. Konfiguracija može da se ostvari korišćenjem statičke ili dinamičke IP adrese. U najvećem broju instalacija, EntraPass automatski detektuje i konfiguriše IP Link pomoću MAC adrese. IP Link omogućava sigurnu komunikaciju preko 128-bitne AES enkripcije.

 

Tehničke karakteristike

* Komunikacioni portovi: RJ-45 Ethernet 10/100Base-T i RS-232
* Brzina komunikacije: do 115200 bauda za serijsku komunikaciju
* Flash ROM: 2MB
* RAM: 8MB
* Kompatibilnost: KT-100, KT-200 i KT-300 kontroleri
* Napajanje: 12Vdc
* Potrošnja: 125mA (max. 175mA)
* Dimenzije (cm): 26.7 x 9.5 x 3.12