KT-NCC

Kontroler za mrežnu komunikaciju
KT-NCC, kontroler za mrežnu komunikaciju, je kompatibilan sa softverom EntraPass Global Edition.
KT-NCC omogućava jednostavniji menadžment, proširenje i veću pouzdanost u radu sistema za kontrolu pristupa. To je ostvareno razdvajanjem menadžmenta baze od računara, odnosno komunikacija između kontrolera i servera se ne oslanja na računar već na KT-NCC.
KT-NCC kontroler radi u sledećim tipovima mrežnih komunikacija: LAN ili WAN i DHCP sa Enterprise serverom, DHCP sa EntraPass serverom i statička IP adresa.
Glavni zadatak KT-NCC kontrolera je da primi informacije od svih ulaznih kanala i da ih prosledi na sve izlazne kanale kroz petlje u kontroleru.
KT-NCC komunicira sa serverom kroz 10/100 Base-T port i signalizira status komunikacije preko posebnog signala.
KT-NCC komunicira sa KT-100, KT-200 i KT-300 kontrolerima. Na KT-NCC može maksimalnom da se priključi 128 kontrolera na sledeći način:
* jedna RS-232 petlja sa maksimalno 32 kontrolera
* dve RS-485 petlje sa maksimalno 32 kontrolera po svakoj petlji (ukupno 64 kontrolera)
* četiri IP petlje uz upotrebu Lunatronix univerzalnih servera sa maksimalno 8 kontrolera po petlji (ukupno 32 kontrolera)

Ugrađena redudansa omogućava da u slučaju prestanka komunikacije sa EntraPass serverom, KT-NCC se automatski konektuje na redudantni server.
U kutiji KT-NCC kontrolera ima mesta za akumulator 12V/7Ah koji omogućava minimum četiri sata rada u slučaju nestanka napona napajanja.
KT-NCC ima punjivu litijumsku bateriju koja obezbeđuje sigurnost podataka od minimalno 75 sati u slučaju kompletnog nestanka napajanja.
Pomoću sedam LED dioda je prikazan status KT-NCC kontrolera.

Tehničke karakteristike
* Maksimalan broj kontrolera: 128
* Broj petlji po gateway-u: 7 (2 x RS-485, 1 x RS-232, 4 x IP)
* Maksimalni broj kontrolera po petlji:
o RS-485 (COM 1): 32
o RS-485 (COM 2): 32
o RS-232: 32
o IP#1: 8
o IP#2: 8
o IP#3: 8
o IP#4: 8
* Komunikacioni portovi:
o 2 x RS-485
o 1 x RS-232
o 2 x Ethernet 100Base-T
* Broj kartica: 56.000
* Broj čitača/tastatura po gateway-u: 128 x 2 = 256
* Broj izlaza za bravu po gateway-u: 128 x 2 = 256
* Operativni sistem: Windows CE embedded v 5.0
* Flash memorija: 16MB
* SDRAM memorija: 64MB (litijumska baterija)
* Relejni izlazi: 4, 30Vdc/3A, C forma
* Napajanje: 16Vac, 40VA
* Rezervno napajanje: 12V/7Ah, kontrolisano
* Izlaz napajanja: 12Vdc, 250mA
* Dimenzije kabineta (mm): 375.9 x 304.8 x 125.7
* Težina kabineta: 4kg