Softver

EntraPass Special Edition

Softver za kontrolu pristupa Visoko pouzdan sistem za kontrolu pristupa baziran na jednoj radnoj stanici. Jednostavan za korišćenje Baziran na korisničkim privilegijama. Operateri mogu definisati ili modifikovati parametre (npr.