EntraPass Special Edition

Softver za kontrolu pristupa Visoko pouzdan sistem za kontrolu pristupa baziran na jednoj radnoj stanici. Jednostavan za korišćenje Baziran na korisničkim privilegijama. Operateri mogu definisati ili modifikovati parametre (npr. rasporede ili nivoe pristupa), generisati izveštaje ili aktivirati kontrolisane uređaje (npr. otključavanje/zaključavanje vrata ili aktivacija releja za osvetljenje i sl.). Zahvaljujući ugrađenom editoru jezika moguć je prevod kompletnog intrefejsa softvera na željeni jezik. Svakoj kartici može da se pridruži slika za vizuelnu indentifikaciju nosioca kartice. Jednostavna konfiiguracija (Express Setup) Opcija Express Setup automatski definiše sve neophodne komponente sistema. Ova mogućnost smanjuje vreme potrebno za konfigurisanje sistema na minimum i u isto vreme eliminiše greške pri instalaciji. Jednostavno unapređivanje i proširivanje sistema EntraPass SE može da kontroliše do 128 vrata i lako se širi do neograničenog broja korisnika. SE verzija je kompatibilna sa kompletnom paletom Kantech kontrolera čime se dobilo na fleksbilnosti sistema.

 

Karakteristike sistema

* Slanje izveštaja putem e-maila
* Neograničen broj korisnika
* Kontrola do 128 vrata
* Express Setup konfiguracija sistema
* Kontrola lifta
* Integrisan sistem za izradu bedževa
* Daljinsko upravljanje sistema
* Integracija sa alarmnim sistemima
* Vizualna dijagnostika
* Automatski back-up
* Bazična kontrola radnog vremena Potrebna konfiguracija
* Procesor: Pentium III 800 MHz
* RAM: 128MB
* Minimalan prostor na disku: 4GB
* Minimalna rezolucija: 800 x 600 (256 boja)
* Operativni sistem: Windows 98/XP/NT/2000

 

Tehničke karakteristike

* Broj kartica: Neograničen
* Broj kartica u samostalnom režimu: o 6.000 (KT-100) o 8.000 (KT-300/128K) o 56.000 (KT-300/512K)
* Broj familija kartica: Neograničen
* Broj site-ova*: 2
* Broj kontrolera po site-u: 32
* Broj čitača/tastatura: 128 po sistemu
* Broj monitorisanih ulaza: 512 po site-u
* Broj nivoa pristupa za kartice: 250 po site-u
* Kombinacija nivo pristupa: Neograničen
* Broj praznika: 366 po sistemu
* Tip praznika: 4
* Broj operatorskih šifara: Neograničen
* Broj paralelnih jezika: 2
* Broj printera: o 1 log printer o 1 printer za izveštaje