NAPAJANJA

601H-F

Termički detektor - fiksna temperatura 60°C
Struja u alarmu 53mA (mirna struja 61uA).
Detektor 601H-F ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije temperature koja se poredi sa predefinisanom vrednosti (60°C).

601H-R

Termo-diferencijalni detektor
Struja u alarmu 35mA (mirna struja 65uA).
Detektor 601H-R ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije naglog porasta temperature.

601P

Optički detektor dima
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601P ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima.

601PH

Optičko termički detektor
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601PH ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima. U javljač je integrisan deo za detekciju horizontalnog kretanja toplog vazduha (60°C fiksno podešeno).

801HL

Paralelni indikator za FC510 i FC520 centrale
Paralelni indikator se povezuje između kontakta L1 (+ indikatora) i R kontakta detektora (– indikatora).
Karakteristike
* Moguća kontrola do 4 detektora
* Potrošnja: 5mA

BAQ35T24

27.6V/1.5A Switching power supply

BAQ60T12

13.8V/5A Switching power supply

BAQ60T24

27.6V/2,5A Switching power supply

Bentel Call

Bentel spoljašnja antisabotažna sirena 40W
Osnovne karakteristike
* samonapajajuća sirena sa blicerom za spoljašnju montažu
* sirena je kontrolisana mikroprocesorom
* kontinualan ton sa frekvencijskom modulacijom zvuka

Bentel Call-CR

Bentel spoljašnja antisabotažna sirena 40W
Osnovne karakteristike
* hromirano kućište
* samonapajajuća sirena sa blicerom za spoljašnju montažu
* sirena je kontrolisana mikroprocesorom
* kontinualan ton sa frekvencijskom modulacijom zvuka