601PH

Optičko termički detektor
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601PH ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima. U javljač je integrisan deo za detekciju horizontalnog kretanja toplog vazduha (60°C fiksno podešeno).
601PH detektori reaguju na skoro sve tipove požara od tinjajućih požara do požara sa otvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorućih čestica ili delova materijala. Kombinacija optičke i termičke tehnologije omogućava detekciju požara koji se mogu detektovati samo sa jonskim detektorima.