601H-R

Termo-diferencijalni detektor
Struja u alarmu 35mA (mirna struja 65uA).
Detektor 601H-R ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije naglog porasta temperature.
601H-R se može koristiti u standardnim aplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperatura niska.