Nazidni ram

Nazidni ram za jednu pozivnu tablu 
Mifon