Sirene

Bent Call

Bentel spoljašnja antisabotažna sirena 40W
Osnovne karakteristike
* samonapajajuća sirena sa blicerom za spoljašnju montažu
* sirena je kontrolisana mikroprocesorom
* kontinualan ton sa frekvencijskom modulacijom zvuka
* programabilni polaritet alarmnog signala