USB-485

Konvertor RS-485 na USB (RS-232)
USB-485 je konvertor protokola kojim se Kantech kontroleri povezuju na USB port računara (virtuelni RS-232 port). Uz konvertor dolaze drajveri za Win 98, ME, 2000 i XP operativne sisteme.
USB-485 se koristi u situacijama kada se više kontrolera nadgleda preko jednog računara ili kada je udaljenost kontrolera od računara veća od 30m.
Maksimalna dužina kabla je 1.2km. Povezivanje se ostvaruje UTP kablom.