Multi-entry sistem

AP-5HM

Interfonska slušalica
Karakteristike
* Taster za otključavanje vrata
* Taster za internu komunikaciju sa dodatnim jedinicama
* Maksimalno 2 dodatne jedinice
* Moguća kombinacija monitora u boji, crno-belog monitora i interfonske slušalice

APV-4PM

Crno-beli monitor
Karakteristike
* Taster za otključavanje vrata
* Taster za internu komunikaciju sa dodatnim jedinicama
* Taster za komunikaciju sa GUARD jedinicom (audio)
* Maksimalno 2 dodatne jedinice

CAV-51M

5” TFT-LCD monitor u boji
Karakteristike
* Taster za otključavanje vrata
* Taster za internu komunikaciju sa dodatnim jedinicama
* Taster za komunikaciju sa GUARD jedinicom (audio)
* Maksimalno 2 dodatne jedinice

CAV-51АM

5” TFT-LCD monitor bez slušalice u boji
Karakteristike
* Taster za otključavanje vrata
* Taster za internu komunikaciju sa dodatnim jedinicama
* Taster za komunikaciju sa GUARD jedinicom (audio)
* Maksimalno 2 dodatne jedinice

CCU-BS

Glavni distributor
Karakteristike
* Konektor za komunikaciju sa GUARD jedinicom (audio)
* Konektor za programiranje pozivnog tabloa (RS232)
* Maksimalno 4 pozivna tabloa
* Dužina ožičenja:

CCU-FS

Spratni distributor
Karakteristike
* Maksimalno 50 spratnih distributera po zgradi
* Dužina ožičenja:
o 4m između dva spratna distributora sa UTP kablom

DRC-MSC/MSB

Pozivni tablo sa kamerom
Karakteristike
* DRC-MSC pozivni tablo sa kamerom u boji
* DRC-MSB pozivni tablo sa crno-belom kamerom
* LCD displej 128x64
* Poziv može da se ostvari ili izborom broja stana ili izborom imena stanara u zgradi

DRC-nSC/nSB

Pozivni tablo sa kamerom
Karakteristike
* DRC-nSC pozivni tablo sa kamerom u boji
* DRC-nSB pozivni tablo sa crno-belom kamerom
* DRC-2SC (DRC-2SB) ima 2 tastera, DRC-6SC (DRC-6SB) ima 6 tastera