FIRE CLASS 510

Adresabilna centrala sa 1 petljom (dužina petlje do 2km), do 250 uređaja
Fire Class 510 je projektovana i proizvedena u skladu sa EN-54 standardom. FC510 je programabilna, adresabilna centrala pogodna za male i srednje protivpožarne sisteme.
Fire Class 510 ima 1 analognu petlju za povezivanje adresabilnih senzora i modula. Takođe centrala ima 1 konvencionalnu zonu. Do 8 FC500REP paralelnih tabloa se može vezati na master centralu kako bi se omogućila daljinska kontrola (preko RS-485 komunikacije). FC500 Console softverski paket omogućava programiranje i menadžment centrale putem računara lokalno preko RS232 porta.
Verzija centrale 2.00 i verzija FireClass500 Console v.2.00.203 softvera omogućavaju kontrolu rada centrale u realnom vremenu (sa podrškom za grafičke mape) putem RS232 porta ili FC500IP modula.
Fire Class 510 poseduje alfanumeričku tastaturu i LCD (4 reda sa 40 karaktera) sa pozadinskim osvetljenjem koji olakšavaju programiranje i menadžment centrale.
Centrala je zaštićena kodovima koji sprečavaju neovlašćen pristup.
Tehničke karakteristike
* 1 analogna petlja za povezivanje do 250 adresabilnih senzora i modula
* Dužina petlje do 2km (širmovan kabl 2x2.5)
* 1 konvencionalna zona
* RS485 interfejs
* RS232 interfejs
* Napajanje 230Vac ±10%
* 27.6Vdc 5.5A čopersko napajanje / punjač akumulatora
* U kućište mogu da se smeste dva akumulatora 12V/17Ah
* Dimenzije: 445mm x 578mm x 110mm
* Težina (bez akumulatora): 9.0kg
Karakteristike
* Panel u potpunosti zadovoljava EN54 standard
* 1 analogna petlja podržava do 250 adresabilnih senzora i adresabilnih modula
* Automatska kompenzacija zaprljanosti senzora
* 1 konvencionalna zona za povezivanje do 30 konvencionalnih detektora
* Pregled svih alarmnih, pre-alarmnih stanja i upozorenja
* 64 kompletno programabilne softverske zone
* 16 alarmnih izlaza (OC izlaz) koji se mogu dodeliti softverski definisanim zonama
* 1 kontrolisan alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja
* 1 programabilan kontrolisan alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja
* 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja (nekontrolisan)
* 1 relejni izlaz za signalizaciju greške (nekontrolisan)
* RS485 interfejs za povezivanje do 8 FC500REP paralelnih tabloa i do 7 podređenih centrala
* Informacije o događajima dostupne na paralelnom tablou
* Panel pamti do 4000 događaja
* RS232 interfejs za povezivanje na računar radi jednostavnijeg podešavanja panela
* Opcija FC500 IP modul (firmware 2.00)
* Opcija FC500PSTN telefonski modul (firmware 2.00)
* Dan / Noć režim rada
Kompatibilni uređaji
* FC400P optički detektor dima
* FC400H termički detektor
* FC400PH optičko-termički detektor
* FC400CH CO i termički detektor (verzija centrale 2.00)
* FC450IB baza sa izolatorom
* FC420CP ručni javljač za unutrašnju montažu
* FC421CP ručni javljač za spoljašnju montažu
* FC410BDM modul za povezivanje FIRERAY barijere (verzija centrale 2.00)
* FC410CIM modul sa 2 ulaza (verzija centrale 2.00)
* FC410DIM modul za 2 konvencionalne zone (verzija centrale 2.00)
* FC410LI modul izolatora
* FC410MIM mini ulazni modul
* FC410MIO ulazno-izlazni modul (3 ulaza, 4 izlaza)
* FC410RIM izlazni modul sa 1 releom (verzija centrale 2.00)
* FC410SIO ulazno-izlazni modul (1 ulaz, 1 izlaz)
* FC430SAM zvučni modul
* FC430SAB zvučni modul sa blicerom
* FC430SB baza sa integrisanom sirenom
Dodatni uređaji
* FC500REP paralelni tablo
* FC500IP IP modul (verzija centrale 2.00)
* FC500PSTN telefonski modul (verzija centrale 2.00)