Barijere

DLFB R

Linijski optički detektor dima sa reflektorom
Linijski optički detektor dima kompanije SD³.
Uređaj se sastoji od dva elementa: IR predajnika i prijemnika u zajedničkom kućištu i reflektora.
Karakteristike
* Opseg 3 do 100 metara

FIRERAY 100

IR barijera za detekciju dima sa reflektorom
Uređaj se sastoji od dva elementa: IR predajnika i prijemnika u zajedničkom kućištu i reflektora.
Karakteristike
* Opseg 50 do 100 metara
* Podešavanje osetljivosti

FIRERAY 50

IR barijera za detekciju dima sa reflektorom
Uređaj se sastoji od dva elementa: IR predajnika i prijemnika u zajedničkom kućištu i reflektora.
Karakteristike
* Opseg 5 do 50 metara
* Podešavanje osetljivosti
* Samo-provera i automatska kompenzacija

RAY60 (60m) - RAY100 (100m)

Fotoelektrične barijere sa dva zraka