TL250

IP komunikator T-Link TL250 predstavlja novu generaciju ekonomičnog mrežnog komunikatora visokih performansi. Koristi najnovije mrežne tehnologije kako bi obezbedio IP komunikaciju panela sa Sur-Gard monitoring prijemnicima (System III i System II). Kompatibilan sa PC5020, PC1616, PC1832, PC1864 i MAXSYS panelima (PC-Link konekcija). Povezivanje moguće preko PC-Link konekcije ili u samostalnom režimu. Dvosmerna stalna IP komunikacija može da se ostvari preko lokalne mreže (LAN/WAN, kompatibilan sa 10/100BaseT mrežama) ili preko Interneta. Komunikacija preko Interneta ima 128-bitnu AES enkripciju i podržava DHCP (dinamičku IP adresu). Zbog dvosmerne komunikacije, sem alarmnih izveštaja omogućena je daljinska dijagnostika i administracija izveštaja panela i korisničkih kodova. Izveštaji o događajima se šalju na dve različite IP adrese. Time je obezbeđena normalna komunikacija u slučaju da je jedna IP adresa nedostupna. TL-250 može da šalje izveštaje o događajima na dve različite e-mail adrese. Programiranje je moguće preko tastature panela ili pomoću T-Link Console softvera putem IP mrežne konekcije ostvarene preko TL-250 mrežnog porta. Takođe je moguć upgrade softvera preko mreže. Administracija može da se obavi preko mreže korišćenjem DLS2002 softvera. TL-250 ima 4 programabilna ulaza (proširiva do 12 korišćenjem modula PC5108) i dva programabilna naponska izlaza. Jedinica može da radi u samostalnom režimu (kada se koriste ulazi). Tada može da se poveže na bilo koji kontrolni panel (SIA format). Tehničke karakteristike * Napajanje: 12Vdc * Potrošnja: 275mA max * Dimenzije: 8.3cm x 13.3cm * Radna temperatura: 0°C - 49°C * Izlazni protokoli: o UDP/IP 10/100 BaseT half duplex o TCP/IP for Console softver o DLS komunikacija * Ulazi: 4 (proširivo do 12) * Konektori: o 4-pin header za PC-Link o RJ-45 za Ethernet * Programiranje: o Tastatura panela o Daljinski preko T-Link Console softvera * Mreža: Ethernet LAN/WAN 10 BaseT ili 10/100 BaseT * E-mail: Slanje poruka na dve adrese