PUNTO+

Telefonska dojava Karakteristike * 2 ulazna kanala sa NC ili NO vrstom aktiviranja * Jedinstvena poruka ili posebna poruka za svaki ulazni kanal * 2 grupe po 5 brojeva sa maksimalno 12 cifara unutar broja * Komande snimanje i reprodukcije govorne poruke preko ugrađene tastature * Kontrola snimljene poruke putem postojećih telefona priključenih na telefonsku liniju * Tonsko ili impulsno biranje * Kontrola slobodne linije * Mogućnost priključivanja baterijskog napajanja Tehničke karakteristike * Napon napajanja: 13.8Vdc * Potrošnja u programskom režimu: 17mA * Potrošnja u radnom režimu: 13mA (bez aktivnosti) * Potrošnja u radnom režimu: 75mA (pri aktivnosti) * Napon na ulazu kanala 1: 3.7Vdc * Prenaponska zaštita ulaza kanala 1: 5.1Vdc * Struja na ulazu kanala 1: 100uA (bez aktiviranja prenaponske zaštite) * Napon na ulazu kanala 2: 12Vdc * Struja na ulazu kanala 2: 10mA (pri naponu 12Vdc)