PC5100

Adresabilni modul za 32 zone Karakteristike * Interfejs između panela (4 žice) i adresabilnih uređaja (2 žice) * 32 adresabilna uređaja (max 170mA) * Jednostavno prijavljivanje detektora * Kompatibilan sa svim adresabilnim uređajima iz DSC programa * Kompatibilan sa PC5010, PC5020, PC1616, PC1832, PC1864 panelima * Potrošnja 40mA