Paralelni indikator

Paralelni indikator
Povezivanje paralelnog indikatora je moguće na svakom požarnom detektoru. Paralelni indikator se povezuje između kontakta L1 (+ indikatora) i R kontakta detektora (– indikatora).