MPC900/RY

Adresabilni ručni javljač za unutrašnju montažu za FC100 i FC200 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC100 i FC200 adresabilnim centralama
* Unutrašnja montaža
* Struja u alarmu je 5.1mA (mirno stanje 200uA maksimalno)
* Javljač MCP900/RY ispunjava EN-54 standard
* Podešavanje adrese se ostvaruje pomoću rotirajućih prekidača (dekadna adresa)
* Ručni javljač se aktivira pritiskom na crnu tačku i resetuje pomoću specijalnog ključa
* Dimenzije javljača: 92mm x 92mm x 48mm
* Težina: 125gr