MCP900RS

Ručni javljač MPC900
Karakteristike
* Struja u alarmu je 30mA
* Javljač MPC900 ispunjava EN-54 standard
* CP900 je idealan za unutrašnju montažu. Koristi se kao ručni javljač ili za aktivaciju automatskog sistema gašenja
* Ručni javljač se aktivira pritiskom na crnu tačku i resetuje pomoću specijalnog ključa (bez potrebe za zamenom stakla na javljaču)
* Dimenzije javljača: 92mm x 92mm x 48mm
* Težina: 125gr
Tipovi javljača:
* MCP900RCS ručni javljač sa LED indikacijom i izborom vrednosti (270Ohm-a ili 470Ohm-a) serijskog otpornika (u kompletu sa reset ključem)
* MCP900RCB ručni javljač sa LED indikacijom (u kompletu sa reset ključem)
* MCP900/RS ručni javljač sa beznaponskim kontaktom za prebacivanje (u kompletu sa reset ključem)