FC421CP

Adresabilni ručni javljač za spoljašnju montažu za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 adresabilnim centralama
* Spoljašnja montaža - zaštita IP66
* Struja u alarmu je 4.5mA (mirno stanje 0.46mA)
* Javljač FC420CP ispunjava EN-54 standard
* Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST
* Ručni javljač se aktivira lomljenjem stakla (pritiskom na crnu tačku)
* Dimenzije javljača su: 135mm x 135mm x 30mm