Komunikacija

BGSM-A

GSM komunikator sa modulom telefonske dojave
Karakteristike
* Simulacija telefonske (PSTN) linije
* Automatsko prebacivanje na GSM mrežu u slučaju nestanka telefonske linije
* Menadžment i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva

BGSM-G

GSM/GPRS komunikator
Karakteristike
* Simulacija telefonske linije
* Automatsko prebacivanje na GSM mrežu u slučaju nestanka telefonske linije
* Menadžment i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva
* Kompatibilan sa svim kontrolnim panelima

BGSM-I

GSM komunikator
Karakteristike
* Simulacija telefonske linije
* Automatsko prebacivanje na GSM mrežu u slučaju nestanka telefonske linije
* Menadžment i signalizacija dolaznih i odlaznih poziva