Komunikator DSC3G2080-EU

Novo
> 128-bit AES enkripcija
> SIA i Contact ID protokoli
> Prikaz jacine signala/problema
>Upravljanje putem SMS