SIR 10

SPOLJAŠNJI INTELIGENTNI DETEKTOR SA 3 POGLEDA