PVOX

Telefonska dojava Karakteristike * 2 ulazne zone sa NC ili NO vrstom aktiviranja * Govorna poruka za svaku ulaznu zonu ili jedinstvena poruka * Tonsko ili impulsno biranje * 2 grupe po 6 broja sa maksimalno 16 cifara unutar broja * Grupe brojeva se mogu dodeliti jednoj ili obema zonama * Programiranje parametara na ugrađenom programatoru * Kontrola telefonske linije * Reset ulaz Tehničke karakteristike * Napon napajanja: 13.8Vdc * Potrošnja maksimalna: 90mA * Potrošnja prosečna: 21mA * Trajanje govorne poruke: 1 x 40sec (2 x 20sec) * Dimenzije: 104mm x 83mm x 32mm * Težina: 120gr