Napajanja

Napajanja
* 12Vdc, 300mA - stabilisani ispravljač
* 12Vdc, 500mA - stabilisani ispravljač
* 12Vdc, 1000mA - stabilisani ispravljač
Moduli DSC
* PS1520
o 1.5A
o Ugrađen punjač akumulatora
o Izbor 6 ili 12V
o Potreban transformator 40 VA
* PS3020
o 3A
o Ugrađen punjač akumulatora
o Izbor 6 ili 12V
o Potreban transformator 80 VA