J424 (8 zona - proširiva do 24 zone)

J424 (8 zona - proširiva do 24 zone)
J424 serija centrala
Projektovana i proizvedena u skladu sa EN54 standardom, J424 centrala je bazirana na mikroprocesorskom upravljanju i kontroli rada. Koristi se pri srednjim i zahtevnim aplikacijama. Poseduje 8 zona na osnovnoj ploči i podržava dva J400-EXP8 modula, za ukupno 24 zona i do 512 uređaja. Svaka zona poseduje poseban alarmni izlaz. Centrala ima nadgledane alarmne izlaze (koji se mogu isključiti) za samonapajajuće sirene, požarna zvona, blicere, telefonske javljače, itd. Bentel Fire Suite programski paket u Windows okruženju omogućava kompletan menadžment ove serije panela. Unutar centrale može da se instalira J400-LCD displej modul za prikaz svih bitnih informacija.
Tehničke karakteristike
* 8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati) koje se mogu proširiti do 24 zone pomoću dva 8-zonska proširenja
* Opcioni LCD displej
* Napajanje: 230Vac ±10%
* RS485 komunikacija
* 27.6Vdc 2.5A čopersko napajanje / punjač akumulatora
* U kućište mogu da se smeste dva akumulatora 12V 17Ah
* Dimenzije: 422mm x 502 mm x 116 mm
* Težina (bez akumulatora): 8,5kg
Karakteristike
* Zadovoljava EN54 i EN12094-1 standarde
* Do 30 uređaja mogu da se vežu po jednoj zoni: konvencionalni protivpožarni detektori, ručni javljači, itd.
* Gas zona kompatibilna sa 4 – 20 mA gas detektorima
* Jedan alarmni izlaz (OC izlaz) za svaku zonu
* Prepoznavanje aktivacije ručnog javljača
* Dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti) za aktivaciju piezo-električnih sirena, požarnih zvona i blicera
* Relejni izlaz greške (TROUBLE) za aktivaciju signalnih i spoljašnjih uređaja
* Kontrolisan izlaz za aktivaciju telefonske dojave
* Programabilni OC izlaz
* Beznaponski kontakt alarmnog relejnog izlaza za aktivaciju spoljašnjih uređaja
* Dan / Noć režim rada
* Vreme za verifikaciju alarma
* Programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232)
* Alarm / greška memorisana do sledećeg reseta
* Panel pamti do 50 događaja koji se mogu pregledati preko računara
* Komanda za isključivanje sirena
* Komandovanje tastaturom na osnovu ključa ili pin koda
Dodatni moduli
* J400-LCD displej modul
* J400-EXP8 modul sa 8 dodatnih zona
* J400-EXT modul za automatsko gašenje požara
* J400-REP paralelni tablo
* PCJ400BRIDGE omogućava RS485 komunikaciju panela (za npr. J400 Monitor softver)