J400-EXP8

Modul za proširenje zona (za J424)
Dodatni modul sa 8 zona i kontrolnom jedinicom.
Kompatibilan sa J424 protiv-požarnom centralom.
Kontrolna jedinica sadrži komandne tastere i statusne LED diode.