FC410SIO

Adresabilni ulazno izlazni modul za FC510 i FC520 centrale
Karakteristike
* Kompatibilan sa FC510 i FC520 centralama
* Ulaz modula je dizajniran da kontroliše OC kontakt
* Izlaz modula je relejni (bez naponski kontakt 2A na 24V - COM, NO, NC)
* Modul se montira u posebnu kutiju
* Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST
Tehničke karakteristike
* Dimenzije: 85mm x 60mm x 15mm
* Radna temperatura: -25°C do +70°C
* Potrošnja (standby): 0.3mA
* Potrošnja pri alarmu: 3mA
* Kontakti relea (COM-NO-NC): 2A na 24Vdc