Konvecionalni detektori

MUB-RV

Univerzalna baza sa releom

5B

Univerzalna baza

601CH

CO (Carbon Monoxide) detektor
Struja u alarmu 53mA (mirna struja 68uA).
Detektor 601CH ispunjava EN-54 standard.

601H-F

Termički detektor - fiksna temperatura 60°C
Struja u alarmu 53mA (mirna struja 61uA).
Detektor 601H-F ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije temperature koja se poredi sa predefinisanom vrednosti (60°C).

601H-R

Termo-diferencijalni detektor
Struja u alarmu 35mA (mirna struja 65uA).
Detektor 601H-R ispunjava EN-54 standard.
Radi na principu detekcije naglog porasta temperature.

601P

Optički detektor dima
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601P ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima.

601PH

Optičko termički detektor
Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).
Detektor 601PH ispunjava EN-54 standard.
Radi na optičkom principu detekcije dima. U javljač je integrisan deo za detekciju horizontalnog kretanja toplog vazduha (60°C fiksno podešeno).